top of page

De Biesbosch

Uniek natuurgebied nabij het centrum van Dordrecht.

De Hollandse Biesbosch is een natuurgebied tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en maakt samen met de Brabantse Biesbosch deel uit van het Nationaal Park De Biesbosch. Als trotse Dordtenaar noem ik het deel aan de Dordtse en Sliedrechtse kant de 'Dordtse Biesbosch'.

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je er veel wilgenvloedbossen en kreken vindt. 

 

Het zoetwatergetijdengebied van De Biesbosch is een zeldzaam fenomeen. ‘Op en neer gaand’ zoet water is op wereldschaal uniek! Ondanks de Deltawerken is er in de Dordste Biesbosch nog steeds zo’n 70 tot 80 centimeter getijdenverschil. Want via de Nieuwe Waterweg staat de Dordtse Biesbosch in open verbinding met de zee. Het opkomende water op zee stuwt de zoetwaterafvoer van de rivieren steeds zo’n 50 kilometer het rivierengebied op. Als het dan vervolgens op zee weer eb wordt, valt deze druk weg en stroomt het rivierwater weer weg. Met het suppen merk je dit vooral goed. Sommige kreekjes zijn met laagwater niet eens begaanbaar!

In De Biesbosch tref je veel verschillende diersoorten aan. De meest beroemde Biesboschbewoner is toch wel de bever. In de vroege ochtend of avond laten ze zichzelf geregeld zien. Naast andere diersoorten is de verscheidenheid aan vogels enorm. Zeldzame soorten broeden jaarlijks in de Biesbosch. Zoals de zeearend en visarend. En vergeet ook de ijsvogel niet! Er zijn door het jaar heen honderden soorten waar te nemen. 

Geïnteresseerd in literatuur over de Biesbosch? Bestel dan het boek 'Avifauna van de Biesbosch'. Een enorme atlas waarin alles zeer gedetailleerd in kaart is gebracht.

Bron: Nationaal Park de Biesbosch

bottom of page